Ortopedické podložky pomáhajú nielen deťom spevňovať chodidlá a svaly na celom tele, ale aj rodičom príjemne relaxovať.

Ploché nohy (Pes planovalgus)

Noha je časť ľudského tela, ktorá sa skladá z mnohých kostí, šliach a väzov, ktoré dohromady tvoria ucelený systém. Jeho cieľom je zabezpečovať funkciu tipickú pre človeka a tou je chôdza. Správna chôdza, ale i mnohé iné faktory ako je dedičnosť, vhodná obuv teda zásadne ovplyvňujú zaťaženie jednotlivých segmentov a klenbu nohy. Nesprávnym zaťažením či nevhodnou obuvou môže dochádzať k rôznym narušeniam na úrovni plosky nohy či článkov prstov.

Jednou z často spomínaných obtiaží sú tzv. ploché nohy. Pri tejto diagnóze, ktorá patrí do rúk ortopédom a skúseným fyzioterapeutom dochádza k oplošteniu fyziologického vyklenutia plošky nohy. Tým pádom je pozdĺžna klenba nohy buď veľmi znížená alebo úplne neexistujúca.

Ploché nohy sa najlepšie liečia v detskom veku, ale aj v dospelosti treba plochým nohám venovať pozornosť nakoľko v závažnejších prípadoch spôsobujú bolesti chodidiel zo spodu.

ploche-nohy

 

infografika-ploche-nohy-1024x410